ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

19.02.2018 Příměstský tábor Informatiky

Příměstský tábor Informatiky

Aktivita začíná: 19.02.2018
Aktivita končí: 23.02.2018

Přírodovědecká fakulta UJEP ve spolupráci s fakultou pedagogickou pořádá na naší škole v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322) příměstký tábor informatiky o jarních prázdninách 2018.

Bližší informace jsou na přiloženém letáčku a nebo je poskytne organizátor akce na emailu jan.krejci@ujep.cz

Nutná registrace dle ID na uvedeném odkazu.jít zpětInformace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu