ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

19.02.2018 Příměstský tábor Informatiky

Příměstský tábor Informatiky

Aktivita začíná: 19.02.2018
Aktivita končí: 23.02.2018

Přírodovědecká fakulta UJEP ve spolupráci s fakultou pedagogickou pořádá na naší škole v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322) příměstký tábor informatiky o jarních prázdninách 2018.

Bližší informace jsou na přiloženém letáčku a nebo je poskytne organizátor akce na emailu jan.krejci@ujep.cz

Nutná registrace dle ID na uvedeném odkazu.jít zpětspráva webu