ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy z Klubu rodičů a přátel školy

14.11.19 Přehled čerpání prostředků KRPŠ ke dni 30.06.2019

...číst celé14.11.19 Zpráva kontrolní komise - ke 30.06.2019

...číst celé14.11.19 Zápis ze schůze členů KRPŠ ze dne 14.11.2019

...číst celé25.10.19 Schůze členů spolku KRPŠ

Dobrý den,
dne 14.11.2019 se koná členská schůze KRPŠ na II. stupni ZŠ. Jakoukoliv připomínku k funkci spolku, prosím, sdělte svému zástupci třídy, který tuto projedná na členské schůzi.
O jednání bude sepsán zápis, který zveřejním zde na webových stránkách školy.

Jaroslava Skývová, předsedkyně spolku ...číst celé12.04.19 Zápis ze schůze KRPŠ

Dne 04.04.2019 se konala schůze KRPŠ, ze které předkládám zápis.

Jaroslava Skývová ...číst celé12.04.19 Doklady spolku KRPŠ 2018

Předkládám doklady pro přehled rodičů o čerpání finančních prostředků spolku KRPŠ. Výroční zpráva, výkaz a závěrka budou předloženy krajskému soudu v Ústí nad Labem ke zveřejnění v rejstříku spolků.

V příloze:
- Výroční zpráva za rok 2018
- Přehled čerpání za rok 2018
- Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2018
- Závěrka k 31.12.2018
- Odsouhlasení roční závěrky za rok 2018
- Zpráva kontro ...číst celé29.03.19 Členská schůze KRPŠ

Dobrý den,

dne 04.04.2019 se koná členská schůze KRPŠ na I. stupni ZŠ. Jakoukoliv připomínku k funkci spolku, prosím, sdělte svému zástupci třídy, který tuto projedná na členské schůzi.
O jednání bude sepsán zápis, který zveřejním zde na webových stránkách školy.

Jaroslava Skývová, předsedkyně spolku ...číst celé24.10.18 Zápis ze schůze KRPŠ

Dobrý den,
v příloze předkládám zápis ze schůze KRPŠ, která se konala dne 18.10.2018 na II. stupni ZŠ.
Jaroslava Skývová ...číst celé18.10.18 Čerpání rozpočtu KRPŠ za I. pololetí

Dobrý den,
předkládám přehled čerpání rozpočtu spolku za I. pololetí 2018.
Jaroslava Skývová ...číst celé24.04.18 Zápis ze schůze KRPŠ

Dobrý den,
v příloze předkládám zápis ze schůze KRPŠ.
Jaroslava Skývová ...číst celéStarší články

|0-10| z 1

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu