ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy z Klubu rodičů a přátel školy

03.10.17 Členská schůze KRPŠ

Dobrý den,

dne 12.10.2017 se koná členská schůze KRPŠ v salónku duchcovské restaurace Efco Club. Jakoukoliv připomínku k funkci spolku, prosím, sdělte svému zástupci třídy, který tuto projedná na členské schůzi.
O jednání bude sepsán zápis, který zveřejním zde na webových stránkách školy.

Jaroslava Skývová, předsedkyně spolku
jít zpět

správa webu