ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy z Klubu rodičů a přátel školy

30.05.16 Nový bankovní účet KRPŠ

Dobrý den,
dovoluji si Vám oznámit, že byl změněn bankovní ústav, na kterém jsou vedeny finanční prostředky KRPŠ. Z České spořitelny jsme přešli do Komerční banky, u níž nebudou účtovány žádné poplatky (limitující je pouze počet deseti transakcí za měsíc, tento limit však nikdy nepřekračujeme).
Převod finančních prostředků proběhl bez problémů a byl bezplatný jak ze strany České spořitelny, tak ze strany Komerční banky.
Děkuji mamince paní Martině Smutné za zajištění tohoto bezplatného bankovního účtu a paní učitelce Janě Olahové Štemberkové za ochotu při zajištění převodu finančních prostředků.

Číslo nového účtu: 115-2411930287/0100

Jaroslava Skývová, předseda spolku
jít zpět

správa webu