ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy z Klubu rodičů a přátel školy

28.03.17 Schůze KRPŠ

Dobrý den,
v úterý, dne 04.04.2017, se koná členská schůze KRPŠ na II. stupni ZŠ J. Pešaty, Duchcov. Jakoukoliv připomínku k funkci spolku či návrh na čerpání, prosím, sdělte svému zástupci třídy, který toto projedná na členské schůzi.
O jednání bude sepsán zápis, který zveřejním zde na webových stránkách školy.

Jaroslava Skývová, předsedkyně spolku
jít zpět

správa webu