ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Klub rodičů a přátel školy

KRPŠ - Základní informace

Název:
Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s.

Sídlo: Jaroslava Pešaty 1313/11, 419 01 Duchcov
IČ: 69387818
Právní forma: spolek
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 115-2411930287/0100

Kontaktní osoba:
Jaroslava Skývová, předseda spolku
(tel.: 603 171 765, e-mail: jarrusska@seznam.cz)

Spolek je samosprávný, dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Podrobné informace týkající se spolku naleznete ve stanovách níže uvedených.

Příloha ke stažení: 2015-11-23-Stanovy_spolku.pdf

Zprávy ze setkání Klubu rodičů a přátel školy

Nejnovější zprávy z činnosti KRPŠ najdete v části KRPŠ - novinky.

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu