ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

01.06.17 Smetance je DEVADESÁT!

Dne 1. července 1919 byla zřízena Česká měšťanská škola chlapecká a dívčí v Duchcově. Školní rok 1919/1920 byl jejím prvním školním rokem. Umístěna byla se všemi učebnami ve staré školní budově na náměstí ve dvoře. Do 1. tříd bylo zapsáno 47 chlapců a 58 dívek.
Dne 1. ledna 1921 přešla měšťanská škola chlapecká a dívčí v Duchcově do správy ministerstva školství a národní osvěty. Postupně byla rozšířena o 3., 4. a 5. ročníky a byly povoleny paralelní třídy u 1. a 2. ročníků. V té době byla škola umístěna v nádvořní budově okresní správy politické. Tyto prostory zcela nevyhovovaly.
Hledalo se místo na stavbu nové školy. Byl doporučen pozemek v Bažantnici, jehož poloha byla pro školu přímo ideální. Výnosem ze dne 29. srpna 1923 sdělilo ministerstvo veřejných prací ředitelství školy, že bylo usneseno zakoupit pro novostavbu měšťanské školy 9000m2 pozemku od stavebního družstva v Duchcově Bažantnici. Následně oznámil příjezd Ondřej Severin, profesor ČVUT, aby shlédl stavební pozemek, neboť mu bylo zadáno vypracování plánů novostavby.
Novostavba měšťanské školy byla zadána staviteli Karlu Šperovi, architektu na Královských Vinohradech za celkový obnos 1 989 152 korun. Předání pozemku staviteli se uskutečnilo 12. června 1925 a se stavbou se hned započalo. Dne 14. a 15. května 1927 se konalo slavnostní otevření nové budovy měšťanské školy. V budově byla umístěna i obecná škola. Škola měla 203 žáky v měšťanské škole a obecná škola získala 90 žáků. Správu školy vedl ředitel Josef Siblík.
Tím byl zahájen velice dobrý rozvoj školy a my si dnes můžeme připomenout již 90 let fungování této školní budovy. V současné době je součástí Základní školy Jaroslava Pešaty a sídlí v ní první až čtvrté ročníky, několik oddělení školní družiny, oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Duchcov, svou zájmovou činnost zde provozuje také Dům dětí a mládeže Sluníčko. Škola je plná života každý den.
Zdá se, že „Smetanka“ je noblesní dáma, která se významného jubilea dožívá v plné síle a kráse! Pamětníci, přijďte ji navštívit, popřát, potěšte se vzpomínkami: 8. června 2017 mezi 14. a 16. hodinou. Připraveno je krátké vystoupení našich dětí a malé pohoštění.
Za všechny zaměstnance Mgr. Veronika Prchalová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu