ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

15.05.12 Výukový program Mraveneček na ZŠ J. Pešaty

11. 5. 2012 třídy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B absolvovaly výukový program CEV VIANA Litvínov „ Mraveneček“.
Žáci se seznámili se stavbou těla mravence, dozvěděli se, z čeho si staví mravenci domeček a jak takové mraveniště uvnitř vypadá, jak se mravenci dorozumívají, co vlastně dělají a co se v mraveništi děje.
V závěru hodiny si děti zasoutěžily a dokonce si na mravenečky zahrály. Každá třída se snažila postavit ze špejlí a papírových vajíček co největší mraveniště.
Program se žákům i vyučujícím moc líbil. Děkujeme panu Pavlu Wolejníkovi za hezky prožité dopoledne.
Mgr. Martina Hanzlíková
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu