ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

25.05.12 „LESY čESKÉ REPUBLIKY“ na naší škole

Tradičním a dobře fungujícím nástrojem environmentálního vzdělávání je celorepublikový školní vzdělávací projekt „LES ve ŠKOLE, ŠKOLA v LESE“, realizovaný pracovníky LčR. Ti se na tomto projektu podílejí především prostřednictvím lesních pedagogů, kteří pomáhají žákům s plněním odborných úkolů uvedených v didaktických materiálech. Prostřednictvím vycházek v lese a besedováním, se žáci v rámci projektu seznamují s ekosystémem lesa a získávají mnoho praktických informací. Projekt je využíván napříč školní výukou na prvním i druhém stupni základních škol.
Tématem výukového programu, kterého se zúčastnili žáci 4.A + 4.B bylo společenstvo lesů a vod. Na vycházku oblastí Bažantnice se žáci vydali s lesními pedagogy z LS Litvínov. Během tříhodinové vycházky si žáci osvojili mnohé poznatky o rostlinách /zejména stromech/ a hmyzu, vyskytujících se v lese kolem menších vodních toků. Dále rozpoznávali jednotlivé druhy letorostů, listů, brouků, hadů a žab v souvislosti s jejich výskytem v lesním společenstvu. Nechyběly ani tematické hry a soutěže a přes chladné počasí měla vycházka u žáků kladný ohlas.
Děkujeme tímto pracovníkům LčR Litvínov za skvělý, velmi zajímavý, odborný výklad a těšíme se na další spolupráci.
Třídní uč.: Mgr. Hlaváč Záhořová
Mgr. M. Tremlová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu