ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

23.01.18 Výukový program ve 3.a 4.třídách

V pátek 19.1. se žáci třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili besedy na téma „Z housenky motýlem“. Beseda byla zaměřena na oblast sexuální výchovy, kterou bychom neměli před svými dětmi tabuizovat.
Lektorka Mgr. Monika Podlahová žáky nenásilnou a srozumitelnou formou seznámila s problémy a projevy dospívání, s odlišnostmi obou pohlaví a pohlavním životem člověka.
V besedě se žáci dozvěděli, jak vnímat sebe sami jako muže a ženu, jak se v těchto rolích chovat.
Beseda byla velkým přínosem v chápání a představách dětí na toto téma.

Kolektiv pedagogů třetích a čtvrtých ročníků

jít zpět

správa webu