ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

24.01.18 ŠD - soutěž

Výtvarná soutěž ,, Masopust“

Ve dnech od 8.1. do 19.1. 2018 byla ve školní družině vyhlášena výtvarná soutěž na téma ,,Masopust“. Práce mohly být vyhotoveny různými technikami,
stačilo jen zapojit fantazii.
Nejprve jsme si v každém oddělení o Masopustu a jeho tradici a zvycích povídali. Děti byly překvapené, že je to vlastně obdoba dnešních karnevalů,
na které tak rády chodí.
Některé děti zapojily do práce i rodiče a přinesly krásné masky i výkresy z domova. Ostatní si vyráběly masky ve svých odděleních.
Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, byly odměněny sladkostí,
na nejlepší tvůrce čekal i diplom.

Vychovatelky ŠD.
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


správa webu