ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

06.03.18 Výukový program krkavcovití

V pondělí 5. 3. 2018 proběhl na naší škole vzdělávací program „Krkavcovití“, kterého se zúčastnili žáci prvních až šestých tříd. Lektoři organizace Ornita představili dětem naše krkavcovité ptáky a učili žáky rozpoznávat jednotlivce podle vzhledu i podle hlasových projevů. Poutavé vypravování bylo prokládáno prezentací, promítáním zajímavých videí a ukázkami vycpaných exponátů. Nechyběly ani ukázky ochočených druhů (straky, sojky, vrány a krkavce) doplněné výkladem zkušeného chovatele. Přednášky byly uzpůsobeny věku účastníků a dětem i učitelům se moc líbily. Na závěr dostala každá třída barevný encyklopedický plakát a pracovní list k tématu přednášky a děti rozvrhy s vyobrazením krkavcovitých ptáků.
Mgr. Martina Hanzlíková
jít zpět

správa webu