ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

31.05.12 Těžba uhlí a rekultivace

Dne 23.5.2012 se uskutečnila exkurze pro učitele Př, Z a EVVO okresu Teplice do areálů Dolů Bílina, které se zúčastnilo celkem 28 pedagogických pracovníků.
Ze ZŠ J. Pešaty absolvovaly tuto exkurzi Mgr.Miroslava Krátká, Mgr.Vlasta Bártová
a Mgr.Stanislava Nachtmannová.
Nejprve proběhl seminář na ZŠ M. Švabinského, kde jsme se seznámili se společností Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově. Zde nás Mgr. Václav Kořen seznámil s obsahem a průběhem exkurze. Potom jsme si vyslechli podrobnou přednášku lektorů, paní Jaroslavy Š?ovíčkové o SD a.s. Chomutov a pana Zdeňka Dvořáka o historii hornictví a o Bílinské přírodovědné společnosti. Pan Dvořák nám také nabídl spolupráci v oblasti třídění mineralogických školních sbírek a jejich doplnění minerály zcela zdarma.
Po skončení semináře, který byl pro nás velmi zajímavý, jsme obdrželi veškerý materiál, který můžeme využít k vlastní exkurzi se žáky.
Pak následoval přesun terénním vozidlem na jednotlivá stanoviště v dole Bílina. Pro nás učitele to byl nezapomenutelný zážitek, nebo? jsme viděli, jak probíhá povrchová těžba hnědého uhlí v našem regionu, o níž vykládáme žákům ve vyučovacích hodinách Př a Z.
Na „Ministerské vyhlídce“ jsme získali spoustu informací od průvodce o těžbě, výsypkách a viděli jsme, jak pracují pasové dopravníky, velkorypadlo a zakladač. Na dně dobývacího prostoru jsme si prohlédli uhelné sloje a připomenuli si vznik ložisek hnědého uhlí.
Z dolů nás přepravil autobus do Infocentra Elektrárny Ledvice. Zde jsme shlédli naučný film ve 3D zobrazení o vzniku hnědého uhlí. Dále jsme měli možnost seznámit se blíže s činností Elektrárny Ledvice prostřednictvím virtuální prohlídky.
Z exkurze jsme odjížděli obohaceni o zážitky z těžby hnědého uhlí a „nasyceni“ spoustou informací, které můžeme ve vyučovacích hodinách přírodopisu, zeměpisu a environmentální výchovy předat našim žákům.
Chtěla bych za nás za všechny zúčastněné poděkovat panu Mgr. Václavu Kořenovi, který
pro nás pedagogy celou exkurzi pečlivě vypracoval a zajistil

Mgr. Stanislava Nachtmannová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu