ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

15.03.18 Jarní besídka pro MŠ

V úterý 13. března 2018 navštívily naši školu děti z duchcovských mateřských škol.
Pro předškoláčky si pod vedením třídních učitelek připravili program žáci našich pátých ročníků a také taneční kroužek Country Best a pěvecký sbor Smetánek. Plynule se střídající vystoupení taneční, pěvecká a herecká bavila nejen malé, ale i dospělé diváky. Závěrečné taneční vystoupení rozhýbalo naprosto všechny účastníky celé akce, takže tělocvična doslova ,, praskala ve švech“ Součástí návštěvy byla rovněž prohlídka budovy 1.stupně a návštěva učeben 1.tříd. Předškoláčci nejen pozdravili své starší kamarády, ale rovněž poznávali školní prostředí, které bude většina z nich již brzy navštěvovat.
Na rozloučenou si naši milí malí hosté odnesli na památku drobné dárečky vlastnoručně vyrobené žáky 1.- 4. tříd.
Poděkování patří zejména všem vystupujícím a jejich paní učitelkám, dále i kolegyním, které se na zdárném průběhu celé akce rovněž účastnily.

Miroslava Krátká
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu