ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

15.03.18 Účast v projektu Zdravotního ústavu

Naše škola se zapojuje do projektu Grantové agentury České republiky ,,Hodnocení dopadu rizikových prvků na životní prostředí, jejich pohyb a transformace v kontaminované oblasti.“
Účast spočívá v zájmu a spolupráci zákonných zástupců žáků 3. ročníků. Na základě jejich písemného souhlasu a následného vyplnění přiloženého dotazníku, proběhne mezi žáky ze strany Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity testování v podobě analýzy vlasových vzorků.
Tímto děkujeme všem rodičům za podporu a věříme, že výsledky výzkumu přinesou podnětné informace.

Mgr. Miroslava Krátká ZŘŠ
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu