ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

04.04.18 Bible a my

Již po šesté se v okrese Teplice konala dějepisná a literární soutěž Bible a my. Letos se v ní v okrese Teplice zúčastnilo celkem 151 žáků z 3 základních škol a dvou gymnázií z Duchcova, Teplic a Bohosudova. Žáci museli zdolat nejprve kolo základní, z kterého ti nejlepší byli vybráni do kola celostátního.

Sedm nejlepších soutěžících se po té zúčastnilo celostátního kola, které proběhlo na konci března ve Strážnici, kde naši reprezentanti soutěžili s více než 100 dalšími výherci ve svých okresech. Umístění na prvních místech se sice nekonalo, ale již účast v tak veliké konkurenci, kterou celostátní kolo přináší, můžeme považovat za veliký úspěch.

Po soutěži byli žáci pozváni na prohlídku moravské metropole centra Brna, kde se seznámili s nejrůznějšími zajímavosti jako např.: jak vznikl název města, jak to bylo s brněnským drakem anebo s významnými osobnostmi tohoto velkoměsta, jako je například římskokatolický kněz P. Martin Středa, který se v 17. století výrazně podílel na záchraně Brna během jeho obléhání Švédy.

Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době.
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu