ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

14.06.18 Třídní výlet 8.r.-Hřensko

Třicet žáků 8. ročníků se svými třídními učitelkami se vydalo na třídní výlet do Hřenska. Autobusem jsme vyjeli na Meznou, odtud jsme šli pěšky k Divoké a Edmundově soutěsce. Jízda na lodičkách byla skvělá, průvodci nám ukazovali zajímavé skalní útvary, pustili nám vodopád a pověděli také něco o historii plavby v soutěskách. Divoká soutěska letos slaví 120 let od zpřístupnění a uvedení do provozu. Příjemnou procházkou podél říčky Kamenice jsme došli do Hřenska, tady zbyl ještě hodinu čas na prohlídku a občerstvení a jelo se spokojeně domů.

Mgr. Vlasta Bártová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu