ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

12.11.18 Deváťáci na výstavě "Republika 100"

V pátek 9. 11. se žáci 9. A zúčastnili v rámci již zmiňovaných oslav 100. výročí vzniku naší republiky výstavy pořádané Gymnáziem v Teplicích s názvem “Republika 100” v krásné Beuronské kapli. Zde měli možnost seznámit se s významnými daty naší historie končícími “8” zpracovanými studenty gymnázia formou komiksu a také s portréty 100 českých osobností z oblasti vědy, politiky, literatury a umění, jejichž autory byli také studenti gymnázia. Při prohlídce vyplňovali pracovní list a křížovku, jejichž bodové hodnocení bude zahrnuto do celoškolní soutěže. Celou akci jsme zakončili komentovanou prohlídkou Bioparku Gymnázia Teplice, jedná se o takovou “malou zoologickou a botanickou zahradu”, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informacích zejména o zde chovaných druzích zvířat.

Ing. Jitka Lacinová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu