ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

18.11.18 Nábory profesních odborníků pro vycházející žáky

Tak jako každý rok i letos stojí žáci devátých ročníků před volbou, jakým směrem se bude ubírat jejich další vzdělávání. Mnozí už mají o své budoucí škole jasno, ale stále určitá část žáků má problém s výběrem nové střední školy, či učebního oboru. Proto se snažíme na naší škole ve spolupráci se zástupci středních i učňovských škol zprostředkovat žákům dostatek informací formou náborových hodin v předmětu pracovní činnosti – volba povolání. Náboráři přicházejí s prezentací dané školy, dávají žákům informace o obsahu studia, náročnosti studia a šanci se na danou školu dostat. A v neposlední řadě žáky seznamují o možnostech uplatnění v praxi. Během měsíce září až listopadu proběhly nábory z těchto škol: Střední škola obchodu a služeb Teplice, Schola Humanitas Litvínov, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov, Střední škola AGC Teplice. Na závěr bych chtěla popřát našim deváťákům úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a štastný výběr budoucí školy.
Mgr. Jana Hrubá, výchovná poradkyně
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu