ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

28.11.18 Projektový den Robotiky

V rámci Projektového dne Robotiky, který probíhal na Základní škole J. Pešaty v Duchcově, byli žáci 5. ročníků seznámeni s programovatelnou stavebnicí LEGO WeDo 2.0. Žáci 8. ročníků byli seznámeni se složitější programovatelnou stavebnicí Lego Mindstorms.

Tyto stavebnice si kladou za cíl zvýšit zájem o techniku, vědu a programování. Žáci si během práce se stavebnicemi osvojují zkoumání, modelování, kritické myšlením při řešení problému, simulaci reálného vědeckého výzkumu, základy programování, spolupráci s prezentací výsledků.

Hned na úvodu byly žákům představeny jednotlivé komponenty, které stavebnice obsahují. V dalším kroku se žáci postupně seznámili s programem, pomocí něhož se sestavení roboti ovládají. V praktické části si žáci postavili robota, kterého naprogramovali dle pokyn
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu