ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

28.11.18 Mateřské školy na Smetance

S koncem starého roku myslíme nejen na adventní oslavy, ale též na aktivity, které nás čekají v roce novém. Jednou z nejdůležitějších bude příchod nových žáčků. Z tohoto důvodu jsme k nám do školy pozvali děti z duchcovských mateřských školek, aby měly možnost nahlédnout do prostor velké školy. Na středu 28.11.2018 si žáci 5. ročníků pod vedením svých třídních učitelek připravili pásmo písniček a tanečků, doplněné drobnými úkoly pro předškoláčky. Se svým vystoupením se přidali též žáci z pěveckého sboru a tanečního kroužku. Samozřejmě nechybělo vystoupení našich nejmenších prvňáčků a pozvání na prohlídku své třídy, neboť děti se nejvíce těší na setkání se svými bývalými kamarády a paní učitelkami. Rozloučení s návštěvou z mateřských školek proběhlo
u velkého vánočního stromku společně s předáním drobných dárečků. Všichni vystupující i naši malí diváci vytvořili příjemnou předvánoční atmosféru.
Děkujeme všem zúčastněným a přejeme klidný závěr tohoto roku a vše dobré v novém roce 2019.

Žáci a učitelé 1.stupně
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu