ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

29.03.19 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

ZŠ Jaroslava Pešaty stanovila termín zápisu na pondělí 1.dubna 2019 od 14 hodin do 18 hodin,
probíhat bude na budově 1.stupně ve Smetanově ulici.
Zápisu se zúčastní děti narozené v době od 1.9.2012 do 31.8.2013.
Zákonní zástupci předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte, případně doloží doporučující zprávy pro poskytnutí podpůrných opatření.
Na místě zákonní zástupci vyplní žádost o přijetí dítěte.
V případě žádosti o odklad školní docházky (zákonný zástupce musí požádat ředitelku školy písemně) je nutné doložit žádost písemným doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa do 30.4.2019.
Pokud se nebudete moci v daném termínu dostavit, je možné po telefonické či osobní domluvě sjednat náhradní termín zápisu nejpozději do 30.4.2019.

Mgr.Miroslava Krátká
ZŘŠ pro 1.stupeň
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu