ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

28.03.19 Příměstský tábor informatiky - jarní prázdniny

O jarních prázdninách proběhl opět na naší škole příměstský tábor robotiky. Zúčastnili se ho 30 žáků z druhých až sedmých tříd. Děti se věnovali studiu informatiky, robotiky a informatickému myšlením pomocí programování robotů (Beebotů), programováním v aplikaci Scratch 2, stavěním, programováním a ovládáním robotů Lego Mindstorms.

Nechybělo ani trénování logického a matematického myšlené nad úkoly ze soutěží Klokánek či Bobřík informatiky nebo třeba luštěním sudoku.
Aby si děti odpočinuly, hrály každý den sportovní hry a nebo zkoušeli taneční kreace v tělocvičně.

Fotogalerie je k nahlédnutí zde.
Příměstský tábor byl fináncován z EU prostřednictvím projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 více na jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu