ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

05.04.19 Beseda o zdravovědě

Velké poděkování náleží paní Janečkové z teplické záchranné služby za poutavou přednášku o první pomoci, kterou připravila pro žáky 4. ročníků. Žáci se dozvěděli, jak postupovat v kritických situacích v běžném životě. Měli rovněž možnost prakticky si vyzkoušet pomůcky používané jak při záchraně života, tak i při méně závažných poraněních. Velké množství jejich zvídavých otázek svědčilo o tom, že je toto téma zajímá. Věříme, že v případě nutnosti budou v budoucnu díky svým nabytým znalostem schopni účinně pomoci.
Třídní učitelky 4.tříd
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu