ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

12.04.19 Doklady spolku KRPŠ 2018

Předkládám doklady pro přehled rodičů o čerpání finančních prostředků spolku KRPŠ. Výroční zpráva, výkaz a závěrka budou předloženy krajskému soudu v Ústí nad Labem ke zveřejnění v rejstříku spolků.

V příloze:
- Výroční zpráva za rok 2018
- Přehled čerpání za rok 2018
- Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2018
- Závěrka k 31.12.2018
- Odsouhlasení roční závěrky za rok 2018
- Zpráva kontrolní komise - II. pololetí 2018
- Rozpočet pro rok 2019


Jaroslava Skývová

Příloha ke stažení: 2019-04-12-krps-2018.zip
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu