ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

05.06.19 Návštěva osmáků u Městské policie

Kdo si nevyzkoušel neprůstřelnou vestu, nikdy nepozná jak je těžká. Žáci osmých tříd ZŠ J. Pešaty měli možnost poznat výstroj a výzbroj městské policie při návštěvě služebny v Duchcově. Celá akce proběhla v rámci prevence v boji s kriminalitou. Strážníci dětem povídali o tom v čem spočívá práce policistů jak na služebně i v terénu.
Žáci byli překvapeni jak dokonale je město pokryto kamerovým systém, který slouží k monitorování dění ve městě. Takový policista nejen střeží bezpečnost občanů a zajišťuje provoz ve městě, ale také často pomáhá lidem v těžkých situacích. Pokud by se někdo v budoucnu chtěl stát policistou, byla tato návštěva pro něj inspirací pro blížící se výběr povolání.
Čas rychle plynul, když nám policista vyprávěl svůj životní příběh a se zaujetím popisoval toto zajímavé zaměstnání. Děkujeme a jsme rádi, že vás máme!

Žáci 8.B
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu