ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

16.06.19 Šerpování 9.ročníků

Čtyři roky uběhly jako voda a je to tady. Dne 5. 6. 2019 se uskutečnilo slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky. Rozloučení se konalo v obřadní síni na zámku v Duchcově. Vše vypuklo v 10 hodin – slavnostně oblečené deváťáky a deváťandy jsem si přivedla v doprovodu malých druháčků za zvuků hudby do obřadní síně, která byla opravdu plná dojatých maminek, tatínků, babiček a dalších příbuzných a známých. Úvodního slova se ujala paní ředitelka a pan místostarosta a po nich jsem trochu zavzpomínala na společné chvíle i já. Pak už nastala chvíle samotného šerpování žáků panem místostarostou, poděkování žáky a prezentace s fotografiemi a hudbou, kterou si děti samy připravily a ve které zavzpomínaly na devět let strávených ve škole. Po oficiální části přišlo na řadu společné fotografování v Knížecí zahradě a ochutnávky dobrůtek z naší školní jídelny.
Všem svým deváťákům přeji hodně úspěchů v dalším studiu a životě. Budete mi chybět!
Vaše TU Jitka Lacinová

jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu