ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

21.02.13 Duchcovská růžička

ŠKOLNÍ KOLO

Do recitační soutěže se přihlásilo 15 žáků z I. kategorie a 9 žáků z II. kategorie.
Ve dnech 29. a 30. 1. proběhlo školní kolo. Do místního kola, které proběhne 20. 2. 2013
v DK Duchcov, postoupilo 13 žáků:

I. kategorie
1. A – Matěj Pištula, Magdaléna Prchalová
2. B – Denisa Ehmová
3. A – Michaela Šuleková, Ema Olahová, Klára Procházková, Tadeáš Babčan, Jan Bureš

II. kategorie
4. B – Dominik Polívka
5. A – Marek Holub
5. B – Denisa Komínková, Bára Lacinová, Denisa Hedbávná

Do 15. 2., než bude podána přihláška do místního kola, budou tito žáci pod vedením
p. učitelek nacvičovat přednes básní a vylepšovat svůj recitační projev.

MÍSTNÍ KOLO

Do místního kola soutěže postoupilo 13 žáků.

V I. kategorii se umístili žáci:
1. místo – Tadeáš Babčan, 3. A
2. místo – Ema Olahová, 3. A
3. místo – Jan Bureš, 3. A a Magdaléna Prchalová, 1. A

V II. Kategorii se umístili žáci:
1. místo – Barbora Lacinová, 5. B
3. místo – Dominik Polívka, 4. B

Do oblastního kola, které se koná 11. března postupují žáci 1. a 2. míst.

21. 2. 2013
Mgr. Věra Störzerová a Mgr. Eva Kupová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu