ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

10.03.13 Výstava „Zaniklý historický Most očima rodačky Marcely Čermákové"

Dne 6. 3. 2013 v rámci předmětu přírodovědný seminář navštívila část třídy IX. A nedaleké město Osek, konkrétně galerii ITC cisterciáckého kláštera.

Výstava se věnovala zaniklému městu Most. Autorka výstavy Marcela Čermáková připomněla v podobě akvarelů a keramických modelů budov zaniklé historické jádro města Mostu. Tato výstava poukázala, že od zániku města Most uplynulo již 25 let. Město Most muselo ustoupit těžbě hnědého uhlí.

Mgr. Vlastimila Bártová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu