ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

18.06.13 Šerpování žáků 9.ročníku

Rok se s rokem sešel a opět je tu konec školního roku a s ním také již tradiční rozloučení s vycházejícími žáky. To se konalo opět v zámecké obřadní síni, v pátek 14.6.
V 10 hodin vkráčelo za zvuků hudby 20 slavnostně oblečených deváťáků v doprovodu malých prvňáčků do síně plné dojatých maminek, tatínků,babiček a dalších příbuzných a hostů. Uvítací slovo měla paní ředitelka, poté promluvily k přítomným třídní učitelky Mgr. Bártová a Mgr. Hrubá, následovalo několik slov od pana místostarosty a také rozloučení a poděkování samotných deváťáků. Pak už byli žáci zváni k slavnostnímu ošerpování. Svou šerpu dostaly od žáků také třídní učitelky, k tomu ještě kytici a milý dárek. Následovala prezentace s fotografiemi a hudbou, kterou si žáci sami připravili a která byla průřezem celých devíti let, které na naší škole strávili.Tím skončila oficiální část programu a následovalo fotografování v Knížecí zahradě a také ochutnávání dobrůtek v předsálí, které pro všechny připravily kuchařky z naší jídelny. Kolem poledne se rozešli všichni plni svátečních dojmů k domovům. Tak, deváťáci – do dalších cest držíme palce !!!

Mgr.Vlasta Bártová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu