ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

05.09.13 Elektroodpad

DDM Sluníčko ve spolupráci s naší školou vyhlašuje soutěž pro žáky 5.- 7.ročníků "Elektroodpad...a co na to naše děti?" Smyslem je zvýšit povědomí žáků o možnostech třídění odpadu, sběrných místech i o způsobu druhotného zpracování odpadu.
Zahajovací osvětová akce proběhme 24.9. 2013 na zahradě DDM. Třídní kola se konají 1.-15.10. a školní kola 16.10.-15.11. na naší škole. Městské kolo proběhne v kině Lípa 22.11.2013 za účasti starostky a zástupce města a zástupce firmy ASEKOL.
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu