ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

16.09.13 Co nového na Pešatce?

…aby nám bylo ve škole veseleji
Podzim letos přišel dříve, než jsme čekali i než jsme si přáli. Tak nám nezbývá, než si veselé barvy léta a prázdnin přenést k nám do školy na Smetanku a na Pešatku. Překvapení jsme chystali celé prázdniny a s prvním školním týdnem jsme mohli malé děti přivítat v opravených šatnách na Smetance, starší děti v moderní učebně fyziky a chemie na Pešatce a všem nám velmi chutnalo v nově zařízené školní jídelně. A kdyby nás lákalo podzimní sluníčko ven, můžeme se učit na školní zahradě, kde jsme vybudovali z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a za velké, ale opravdu velké pomoci Technických služeb města Duchcova přírodní učebnu a Malé školní arboretum věnované revitalizované krajině v okolí našeho města.
Nový školní rok přinesl také několik změn v naší výchovně vzdělávací práci. Ty opravdu podstatné byste měli zaznamenat i vy, milí rodiče našich žáků. V první a páté třídě jsme posílili výuku matematiky. Děti mají tak na prvním stupni celkem 25 hodin matematiky. Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk od sedmé do deváté třídy. Žáci by měli dosáhnout úrovně A1 podle Evropského referenčního rámce: porozumět známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, tyto výrazy a fráze používat. Vzhledem k blízkosti německých hranic považujeme takovou znalost pro naše děti za více než prospěšnou.
Opět jsme zvýšili kapacitu školní družiny – letos můžeme přijmout až 135 žáků. Děkujeme za váš stále se zvyšující zájem o pobyt vašich dětí v družině. Bereme to jako uznání naší práce a přijetí nastavené koncepce, která se snaží o hodnotné a bezpečné využití volného času dětí – pomoci jim nalézt blízkou zájmovou oblast a navázat přátelství se spolužáky při rozmanitých činnostech.
Milí rodiče, až budete tyto řádky číst, bude se více než stovka našich žáků učit ve škole v přírodě krásné Žihle a jejího blízkého okolí – popřejme jim a jejich pedagogům pěkné počasí a bezpečný pobyt. Děkuji vám za vaši pomoc a podporu, za spolupráci s učiteli a trpělivost se svými dětmi.
Ráda bych také popřála svým kolegům a ostatním zaměstnancům naší školy úspěšný školní rok, hodně pracovního elánu a ještě více domácí pohody.

S přáním slunného podzimu Mgr. Veronika Prchalová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu