ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

30.09.13 Vyjádření ředitelky školy

Vážení rodiče a přátelé školy,

obracíte se na naši školu s dotazy, zda bude zrušen nebo omezen zákaz vstupu do prostor školní jídelny. Chápu většinu výhrad, které k tomuto opatření máte. Přesto musím na zákazu pohybu jiných osob, než přihlášených ke stravování, trvat. Vysvětlím vám proč:

• Prostor školní jídelny je pod stálou hygienickou kontrolou Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Ta pravidelně sleduje, zda jsou dodržovány všechny předpisy – např. zákaz vstupu osob nepřihlášených ke školnímu stravování (ochrana před nákazou – v případě nákazy je možné podle přihlášených osob dohledat nositele infekce), zákaz vydávání obědů cizím strávníkům v době vydávání školních obědů apod.
• Prostoty přilehlé ke školní jídelně jsou vedeny jako prostory určené k odkládání osobních věcí strávníků. Za odložené věci škola ručí. Jsou sice kryty pojistkou, ale nárok je možno uplatnit pouze v případě, že je prokazatelně zabráněno vstupu nepovolaným osobám. Pokud toto nebudeme schopni zajistit ve spolupráci s vámi, museli bychom vstup do školní jídelny zamykat.
• V neposlední řadě bod, který snad patří nade vše ostatní: bezpečnost vašich dětí. Školní jídelna je doposud jediným místem, kde je možno dostat se do bezprostřední blízkosti dětí, aniž by jim v tom mohl někdo zabránit. Všechny ostatní vstupy do všech školních budov jsou uzavřené, sledované kamerami a vstup je možný pouze po svolení. O zabezpečení vstupu do školy se zajímalo i Město Duchcov jako náš zřizovatel. Škola garantovala ochranu školy před vstupem nepovolaných osob a tudíž bezpečnost vašich dětí právě v tomto směru. I v tomto případě, pokud nás nepodpoříte, museli bychom vstup do školní jídelny uzamknout.


Z výše uvedeného vyplývá, že při našem jednání jsme vedeni snahou co nejlépe ochránit vaše děti. Velmi spoléhám na vaše pochopení a účinnou spolupráci. Budu ráda, pokud se na mne obrátíte s jakýmkoliv dotazem nebo připomínkou. prchalova.zsjp@volny.cz, 733 373 087

30. 9. 2013 Mgr. Veronika Prchalová
ředitelka školy
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu