ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

05.12.13 Dopravní hřiště - 5. ročníky

Dne 26. 11. a 29. 11. 2011 se třídy 5.A a 5.B zúčastnily v rámci dopravní výchovy výukového programu na dětském dopravním hřišti v Mostě.
První dvě hodiny proběhly formou přednášky s názorným využitím interaktivní tabule. Žáci si zde upevňovali a rozvíjeli získané vědomosti , dovednosti a návyky účastníka silničního provozu – chodce i cyklisty. Tyto poznatky si následně ověřili v písemném testu.
Druhá část programu , praktická, probíhala v terénu na dopravním hřišti na kolech, kde žáci prokazovali zejména bezpečnou jízdu a ohleduplné chování k ostatním účastníkům silničního provozu.
Průběh a zaměření výchovného programu hodnotíme kladně.
Mgr. Eva Kupová, Mgr. Martina Hanzlíková
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu