ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

26.01.14 Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se rozhodla zapojit do projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe ke vzdělání.Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola
pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka,p.o.
Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy.
Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu,je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50,-Kč.
Stavba sněhuláků proběhne formou soutěže o nejoriginálnějšího sněhuláka. Odměnu za
pomoc charitativní akci získají stavitelé i vylosované školy.
O stavbě sněhuláků byly informovány všechny školy a školky na území České republiky, není proto vyloučeno,že se nám podaří vytvořit rekord v počtu sněhuláků postavených v jeden den . Akce bude prezentována i v médiích, můžeme tak ukázat republice, že se školy umí spojit, bavit a pomoci
prospěšné věci. Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách www.snehulaciproafriku.cz
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu