ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

13.02.14 Děkujeme za vaši pomoc!

Vážení rodiče,
ráda bych vám poděkovala za úžasnou pomoc, kterou škole poskytujete při hojném zapojení do sběrových akcí pravidelně pořádaných naší školou.
Veškeré finanční prostředky takto získané pečlivě evidujeme (viz přehled níže)a postupně je čerpáme na aktivity dětí. Na prvním místě jsou samozřejmě odměny pro sběrače. Z toho co zbyde, se snažíme dětem hradit další zajímavé činnosti. Jsme rádi, když jsou naše děti spokojené a užijí si spolu i nějakou zábavu - a to vlastně i vaší zásluhou.

Rezervní fond - sběr:

Počáteční stav k 1.1.2013 - 38 910,- Kč
Přírůstek za sběr +31 962,- Kč
Čerpání: výlet hasičská stanice Teplice 1 434,-
nanuky pro děti 1 257,-
výukové programy DDM 4 530,-
Konečný stav k 31.12.2013 - 63 651,- Kč

Pozn: V čerpání chybí odměna pro podzimní sběrače. Nezapomněli jsme, máme pro děti připravené velké překvapení. Jen čekáme na lepší počasí!
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu