ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

21.08.14 Organizace 1.týdne školního roku 2014/2015 v 1.třídách

1. 9 .2014 8:00 - 09:00 hod. - slavnostní zahájení školního roku (venkovní areál)
- informace TU ve třídách
- souhlas zákonných zástupců s fotografováním dětí
- závazné přihlášky do ŠD
2. 9. 2014 vyučování do 9:40 hod.
3. 9. 2014 vyučování do 10:45 hod. - fotografování žáků na školní tabla - deník MF Dnes
4. - 5. 9.2014 vyučování do 11:40 hod.
Po skončení vyučování si mohou rodiče své děti vyzvednout u třídních učitelek před hlavním vchodem do školy.
Žáci přihlášení do školní družiny budou třídními učitelkami předány p. vychovatelkám k odpoledním činnostem.

4. 9 .2014 od 16:00 hodin třídní schůzky rodičů žáků 1.ročníků.
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu