ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

18.11.14 Olympijský pětiboj

Teplický pětiboj všestrannosti OVOV – Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.
Těmito slovy začínala pozvánka do sportovní haly v Teplicích na středu 12. 11. 2014. A tak jsme se rozhodli, že se této sportovní události zúčastníme. Sestavili jsme dvě smíšená osmičlenná družstva (4 chlapci a 4 dívky). Podmínkou byl ročník narození 2000 – 2003.
A jaké byly disciplíny tohoto pětiboje? Byl to trojskok snožmo z místa, leh – sedy po dobu 2 minut, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut 4 způsoby (přeskoky snožmo s kroužením švihadla vzad, přeskoky snožmo s kroužením švihadla vpřed, přeskoky s kroužením zkřižmo vpřed (vajíčko), přeskoky střídnonož s kroužením švihadla vpřed), driblink s basketbalovým míčem okolo 2 met po dobu 2 minut, hod 2 kilogramovým medicimbalem obouruč přes hlavu vzad. Byla to velká výzva a všichni soutěžící šli do „boje“ s velikým sportovním nasazením.
O perfektní organizaci a příjemnou atmosféru se postaral Mgr. Štěpán Janáček (atlet, tyčkař). Soutěžící přišli povzbudit moderní pětibojaři Ondřej Polívka a Alice Lencová. Po výborných výkonech následovala autogramiáda těchto sportovců.
Naše družstva skončila na 5. a 6. místě. Ovšem v kategorii jednotlivců jsme dosáhli výborných výsledků – doslova medailových žní. První místo – zlato si přivezl A. Baláž a D. Hedbávná. Se stříbrnou medailí odjížděla A. Kupcová a A. Abazi. Třetí místo obsadila M. Špeciánová a K. Žáčková.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem soutěžícím. Myslím si, že budou mít na tuto velmi pěknou sportovní akci hezké vzpomínky.
Mgr. Vlastimila Bártová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu