ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

04.05.15 Jazykový pobyt ZETHAU

Patnáct žáků 8. a 9. ročníku přijelo do Zethau v dobré náladě před polednem, následovalo ubytování a oběd-brambory,řízek, zelenina, poté se na hodinové procházce seznámili s obcí a okolím.
Před večeří jsme se sešli v místním kinosále, kde proběhlo několik seznamovacích aktivit v německém a anglickém jazyce. Po několika chodové večeři následovalo promítání dokumentu Kytlice, který se zabývá otázkou odsunu Němců z pohraničí po 2.světové válce. Touto problematikou se žáci společně s německými studenty a pamětníky budou zabývat po celou dobu pobytu.
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu