ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

07.05.15 Zethau-4.den

Ráno jsme vstali už v 5.45 a po snídani jsme jeli autobusem do městečka Brand-Erbisdorf, kde jsme měli setkání se studenty Gymnázia Bernard von Cotta. Nejprve jsme shlédli film "Habermannův mlýn" a pak po několika seznamovacích aktivitách pracovali znovu s problematikou společného soužití Čechů a Němců v poválečném období. Po obědě ve školní jídelně jsme pokračovali ve společných aktivitách v anglickém jazyce.
Po večeři jsme se sešli v kině, kde jsme si připravovali otázky v německém jazyce pro pamětníky poválečných událostí.
Po setmění jsme se sešli u táborového ohně a od něho vyráželi postupně na stezku odvahy.
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu