ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

07.05.15 Zethau-5.den

Ráno po snídani jsme se vydali pěšky po hřebenech Krušných hor na návštěvu jednoho z přímých účastníků poválečného odsunu Němců z pohraničí. Byli jsme srdečně přivítáni na jeho statku, kde nám vyprávěl o svých osudech a také odpovídal na otázky žáků. Po skončení besedy jsme se spolu s ním a několika dalšími pamětníky přesunuli do Chomutova, kde proběhla beseda s několika dalšími německými pamětníky. Byli to občané, žijící v Čechách, kteří z různých důvodů odsunuti nebyli.
Po návratu a večeři jsme se znovu sešli v našem kině, kde jsme si shrnuli poznatky z našeho studijního pobytu, poté jsme přešli ke kostelu, kde každý zapálil svíčku a vytvořením symbolického kruhu přátelství jsme náš pobyt slavnostně ukončili.
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu