ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

25.05.15 Spolupráce se ZS Falco

V loňském roce pořádala naše škola předvánoční sbírku krmiva pro zraněná či opuštěná divoká zvířata v Záchranné stanici Falco v Dolním Týnci u Litoměřic.
Falco je stanicí, která spravuje jedno z největších území naší republiky. Patří sem 15 obcí, mezi nimiž je i město Duchcov.
S vedoucí ZS Janou Tomšovskou byla domluvena i další spolupráce. Ve čtvrtek 7. května přijela do naší školy, kde besedovala se žáky 1. - 3. tříd o svých svěřencích a práci s nimi. Přivezla s sebou i mládě opuštěného zajíčka, na kterého lidé sáhli a rodiče ho již pak zpátky nepřijali. Ve vystlané krabici děti viděly mládě kalouse ušatého se zlomenou nohou. Pád z velké výšky zapříčinily zřejmě nedávné vichřice. Nyní čeká ve stanici na operaci. Třetím zvířátkem byl netopýr velký, který si v průběhu besedy pochutnával na červících a kterého si děti mohly pohladit.
Další přednášky proběhly 15. 5. pro žáky 4. - 5. tříd. Zde ještě mohli žáci vidět plcha a rorýse obecného.
Čtvrťáci se rozjeli 12. května na exkurzi do větší ZS v Brandýsku u Kladna. Děti zhlédly film o záchranných stanicích, přírodních zajímavostech a zvířatech, o které se zaměstnanci starají. Poté si prohlédli celou stanici. U každé voliéry se jim dostalo zajímavého povídání. Viděli noční dravce, dále motáka, poštolky a krkavce – jednoho z nejinteligentnějších ptáků. U rybníčku si žáci povídali o nutrii, která si jen tak proplouvala mezi vodními ptáky.
V ZS děti dále pozorovaly kozy s kůzlaty, malé muflony, ovce a prasata.
Žáci využili svých znalostí z oblasti přírodovědy v závěrečné diskuzi.
Výlet se všem velmi líbil a počasí se vydařilo.

Děkujeme rodičům za podporu a příspěvky pro zvířata a paní Tomšovské za zajímavé přednášky.

Mgr. Martina Hanzlíková a Mgr. Markéta Vítková




jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu