ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

08.06.15 Úchvatný výlet do Hřenska

2. června se třídy 5. A a 5. B vydaly na výlet. Autobusem jsme jeli do Děčína a parníkem jsme odpluli po Labi do Hřenska. Jakmile jsme zakotvili, prošli jsme dlouhou ulicí plnou stánků, kde jsme si nakoupili drobné dárečky. Pak jsme vešli do nádherného lesa plného obrovských i menších mechem porostlých kamenů a skal. Nacházelo se zde mnoho rostlin, lávek, mostů a tunelů. V Edmundově soutěsce jsme viděli velkolepý vodopád, ale i hlavu hada, jehož konec jsme uviděli až v Divoké soutěsce. Výlet jsme ukončili na Mezní Louce, kde na nás čekal autobus.
Všichni bychom chtěli poděkovat paní učitelkám, že pro nás vymyslely tak úžasný výlet.
Třídy 5. A a 5.B
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu