ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

15.06.15 Organizace poslední týden-2.stupeň

22.6. - projektový den „Rodinky“ - 8.00- 12.35
23.6. - třídnické práce + „Bláznivá olympiáda“ -
8.00- 12.35
24.6. - cvičení v přírodě - 8.00-12.35
25.6. - třídnické práce + kino - 8.00- 11.30 –
rozchod u kina
26.6. - vysvědčení
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu