ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

24.01.12 Soutěž se skautingem

Skauting Most nás vyzval k účasti v soutěži, kterou pořádá v souvislosti s výročím 100 let skautingu na Mostecku.
Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie. První kategorie jsou žáci 3. a 4. tříd ZŠ, druhá kategorie jsou žáci 5. a 6. tříd ZŠ.
Soutěž startuje 15.1.2012 a oficiální konec je 30.4.2012. Celá soutěž je rozdělena do čtyř kol. Děti soutěží jako jednotlivci, výhry jsou stanoveny pro jednotlivce. Účastník soutěže má však právo na výhru pouze v případě, že se zúčastní všech čtyř kol. Výhercem bude ten, kdo nasbírá v období trvání soutěže nejvíce bodů.
Vybraní zájemci z jednotlivých tříd dostanou pracovní listy 1. kola k vypracování domů. Vyplněné je potřeba odevzdat do středy 8.2.2012.

Více na http://most.skauting.cz/100-soutez-pro-skoly/
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu