ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

04.01.16 Vyjádření ke kvalitě vody

Teplice 5. ledna 2016
Tisková zpráva
Prohlášení společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK)
Vzhledem k zaznamenanému navýšení průtoku vody v distribuční síti města Duchcova, zaměstnanci SčVK
v těchto dnech podnikají kroky k odhalení skryté poruchy. Pro lokalizaci poruchy jsou nezbytná přepojování některých částí města na jiná zásobní pásma. Tato opatření způsobují v částech Duchcova a přilehlých obcích dočasné zakalení vody, za které se zákazníkům velmi omlouváme. Zakalená voda je zdravotně nezávadná, nicméně ji nedoporučujeme používat k praní bílého prádla.
V případě nutnosti a příznivých klimatických podmínek, budou do postižených lokalit vyslány cisterny.
Kontakt pro řešení zhoršené kvality vody:
Manažer provozu vodovodů Jan Vyšata – 725 579 072
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska. Společnost má 1715 zaměstnanců a provozuje 72 úpraven pitné vody a 215 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních analýz a další činnosti.

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Iveta Kardianová, MBA, tisková mluvčí
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel:, 417 808 355 fax: 417562127, mobil: 606655500
e-mail: iveta.kardianova@scvk.cz
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu