ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

07.03.16 Projektový den na 1.stupni

Ve čtvrtek 3.3.2016 se všichni žáci 1.stupně zapojili v rámci ročního projektu ,,Ovoce do škol"
do projektového dne s názvem ,,Ovoce a zelenina do škol".
Každý v rámci třídní skupiny plnil řadu zajímavých úkolů z oblasti environmentální výchovy na sedmi různých stanovištích. Zapojeni do projektu byli kromě malých žáků i paní učitelky a žáci 9.ročníku.
Doufám, že nové poznatky děti využijí nejen ve škole, ale i mimo ni.
Všem účastníkům děkuji za bezproblémový průběh tohoto náročného dne.
M.Krátká
PS: Fotografie naleznete ve fotogalerii.
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu