ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

16.03.16 Krušnohorská železnice

Dne 8.3. 2016 se vybraní žáci osmého ročníku zúčastnili vyhodnocení výtvarné soutěže k příležitosti 130. Výročí moldavské horské dráhy. Výlet začal jízdou vlakem vypravovaného z Mostu na Moldavu v Krušných horách. Po příjezdu na moldavské nádraží nás přivítala delegace vedená místostarostkou paní Kardovou a dalšími osobnostmi spojenými s touto oblastí Krušných hor. V nádražní budově byli žáci seznámeni s historií nádraží a železniční tratě. Poté následoval pochod obcí Moldavou směrem k osadě Nové Město, kde na jednotlivých stanovištích byli žáci seznámeni s historií zajímavých památných míst. Odpoledne proběhlo promítání dokumentárního filmu o historii obce Moldavy a přilehlých oblastí. Zlatým hřebem celého odpoledne bylo předávání ocenění a věcných dárků soutěžícím spojené s občerstvením. Krásné druhé místo v této výtvarné soutěži získala naše bývalá žákyně devátého ročníku slečna Jana Zázvorková v současnosti studentka teplického gymnázia.
Mgr. Jana Hrubá
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu