ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

30.06.16 Šerpování absolventů

Dne 16. 6. 2016 prožili deváťáci se svými učitelkami slavnostní den. Všichni se sešli v obřadní síni duchcovského zámku.
Samotnému šerpování předcházely horečné přípravy. Žáci si pod vedením p. učitele Krejčího připravili prezentaci z fotografií, na kterých jsou zachyceny cenné okamžiky od počátku jejich školní docházky, a že jich bylo! Dílem p. Krejčího jsou i pozvánky. Vynikající občerstvení připravila vedoucí školní jídelny se svým kolektivem. O květinové dary se postarala obětavá maminka Alexe Baláže (květiny byly úžasné, moc děkujeme). Nezapomněli jsme pozvat fotografku, paní učitelku Udatnou, aby tento slavnostní den zdokumentovala.
Žáci si pozvali kromě rodinných příslušníků i své oblíbené učitelky, které je provázely na jejich cestě základním vzděláním od 1. třídy. Bývá dobrým zvykem, že šerpování provádí starosta nebo místostarosta, proto se všichni vypravili na radnici, aby osobně předali pozvánku.
Deváťáky do „síně slávy“ doprovodili žáčci 1. stupně. Po slavnostním šerpování, kterého se letos ujal místostarosta p. Strohmeier, následovaly proslovy. A jestli do této chvíle byli všichni v klidu a pohodě, teď nezůstalo jedno oko suché. Slzičkami dojetí mnozí doprovodili i již zmíněnou prezentaci.
Slavnostní den jsme si všichni moc užili a nyní nezbývá nic jiného, než popřát všem letošním absolventům ZŠ J. Pešaty hodně úspěchů ve studiu na středních školách a šťastné vykročení do dalšího života.
Mgr. Alena Němcová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu