ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

04.10.16 Šplhavci

V pondělí 26.9. se žáci 2. – 7. ročníků ZŠ J. Pešaty zúčastnili velmi poučného a milého vzdělávacího programu „Šplhavci a obyvatelé dutin“. Tyto besedy pro základní školy a víceletá gymnázia připravují členové organizace ORNITA, která působí v oblasti envirnonmentílního vzdělávání, výchovy a osvěty. Velkým přínosem pro žáky byly ukázky vycpaných i živých ptáků a velmi pěkné audio-video dokumenty. Každá třída dostala jako dárek barevný plakát se šplhavci a všechny děti pěkný rozvrh hodin.
Tímto děkujeme organizátorům vzdělávacího programu a věříme, že se budeme moci opětovně účastnit podobných akcí.
Mgr. Martina Hanzlíková
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu